Priročnik za učenje in igro v gozdu

capture

 

Gozdarski inštitut Slovenije in založba Silva Slovenica sta pred kratkim izdali publikacijo “Priročnik za učenje in igro v gozdu“.

Vsem, ki se ukvarjate s pedagogiko in jih zanima tudi igra v gozdu je priročnik brezplačno dostopen na spletu: povezava

ZNANSTVENO SREČANJE GOZD in LES

Naravoslovni razred in Svet za varovanje okolja SAZU ter Gozdarski inštitut Slovenije vas vljudno vabijo na:

ZNANSTVENO SREČANJE GOZD in LES: Sistemski problemi obnove gozdov

Srečanje bo v Veliki dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana, v četrtek, 24. 11. 2016, od 09. do 15. ure

Celoten program in registracija so vam na voljo na njihovi spletni strani: povezava

Posvet ”Sistem ukrepov za vzdrževanje populacij lubadarja v usklajenem stanju z okoljem ”

ZGDS organizirala 30. novembra 2016 v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije posvet na temo zadrževanja gradacije podlubnikov. Cilj posveta je, da skupaj opozorimo na ukrepe, ki jih je potrebno dosledno in pravočasno izvajati, da populacije lubadarja vrnemo v usklajeno stanje z okoljem in jih v takem tudi zadržujemo.

Dejstvo je, da samo gozdarstvo pri tem ne more biti uspešno. Stanje zahteva, in bo zahtevalo tudi naprej, sodelovanje in dosledno ukrepanje vseh, ki se ukvarjajo z gozdnimi lesnimi sortimenti iglavcev (g.l.s. iglavcev). Poleg gozdarske stroke in lastnikov gozdov morajo dosledneje kot doslej sodelovati tudi predelovalci iglavcev, upravljavci skladišč g.l.s. iglavcev…

Z udeležbo vaših predstavnikov na posvetu bo mogoče zagotoviti primerno razpravo in ugotovitve, ki naj bi vse izvajalce ukrepov za zatiranje in vzdrževanje populacij lubadarja v usklajenem stanju dodatno mobilizirale za njihovo pravočasno in dosledno izvajanje.

Uradna vabila za udeležence na posvetu boste prejeli  do 21. novembra 2016.

Predhodno vabilo vam je dostopno na tej povezavi: predhodno vabilo

Razstava “Pogozdovanje krasa”

V prostorih Drevesnica Štivan d.o.o. Matenja vas pri Postojni (tel. 05-7542405; drevesnica.stivan@siol.net) je od 22. oktobra do 31. decembra 2016 na ogled razstava Pogozdovanje krasa – Od ogolelega do gozdnatega krasa. Na ogled so številni dokumenti, fotografije in pisni viri od sredine 19. do sredine 20. stoletja.

Konferenca “Upravljanje z izbranimi gozdnimi območji Natura 2000 ob Muri”

Gozdarski inštitut Slovenije vas vabi na zaključno konferenco projekta o upravljanju z izbranima gozdnima območjema Natura 2000 v Prekmurju, Murska šuma in Gornja Bistrica.
Na zaključnem dogodku vam bodo predavatelji iz Slovenije in tujine predstavili rezultate dvoletnega dela, načine upravljanja območij Natura 2000 in delo z javnostmi. Vabijo vas tudi k sodelovanju v razpravah, ki bodo sledile sklopom predavanj.

Dogodek bo potekal v kongresni dvorani Radin v Radencih, 29. novembra 2016, od 9h do 17h.

Program prireditve: tukaj
Uradno vabilo: tukaj

Gozdarski vestnik Letnik 74, št. 9

Kmalu bo izšla nova številka revije Gozdarski vestnik (9) – letnik 2016. Glavne vsebine številke so lesno plavje in nove možnosti kartiranja zaščitnih funkcij gozda.

Kazalo vsebine in uvodnik si lahko preberete na povezavi: Uvodnik-GV-9.
Uvodnik sta pripravila mag. Franc Perko in dr. Mitja Skudnik ter ga naslovila: “Različnost vlog gozdnega ekosistema“.
 
 

Gozdarski vestnik Letnik 74, št. 7-8

Na vaš naslov ste že prijeli novo številko revije Gozdarski vestnik (7-8) – letnik 2016. Tudi ta številka je tematska in sicer vsi prispevki govorijo o trgu, cenah in rabi lesne biomase za energetske namane.

Kazalo vsebine in uvodnik si lahko preberete na povezavi: Uvodnik-GV-7-8.
Uvodnik sta pripravila mag. Franc Perko in dr. Mitja Skudnik ter ga naslovila: “Cene in trg lesne biomase za energetske namene“.

Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na njihovi spletni strani objavilo obširno poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do leta 2014. Poročilo vam je dostopno na naslednji spletni povezavi: Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014

Gozdarski vestnik Letnik 74, št. 5-6

Kmalu bo izšla nova številka (5-6) revije Gozdarski vestnik – letnik 2016. Številka je tematska in sicer vsi prispevki govorijo o proizvodnji in pridobivanju različnih vrst lesne biomase za energetske namene.

Kazalo vsebine in uvodnik si lahko že danes ogledate na povezavi: Uvodnik-GV-4-5.
Uvodnik sta pripravila mag. Franc Perko in dr. Mitja Skudnik ter ga naslovila: “Uporaba lesne biomase kot obnovljivega vira energije (OVE)“.
 

Konferenca Evropskega foruma za urbano gozdarstvo in Delavnica FAO Silva Mediterranea WG 7

V tem tednu, od 30. 5. do 3. 6., bosta na Gozdarskem inštitutu Slovenije, na Ljubljanskem gradu, v Ljubljani in v Celju, potekala dva dogodka povezana z mestnimi gozdovi. Na povezavah so vam dostopni podrobni programi obeh dogodkov:  Konferenca Evropskega foruma za urbano gozdarstvo in Delavnica FAO Silva Mediterranea WG 7