Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Brežice

zadnjo številko Gozdarskega vestnika
so poleg naročnikov podprli še: