Domov Gozdarska društva

Gozdarska društva

Društvo gozdarstva in lesarstva Pomurja

skrajšano ime društva: DIT Pomurja
Arhitekta Novaka 17
9000 Murska Sobota

Predsednik: Daniel Zorko
Kontaktna oseba: Daniel Zorko, Zdenko Bukovec
Email: daniel.zorko@sidg.si
Gsm: 041 681 421, 041 657 839

Podravsko gozdarsko društvo

skrajšano ime društva: PGD
Tyrševa 15

2000 Maribor

Predsednik: Matjaž Vrecl
Podpredsednik: mag. Jožef Mrakič
Kontaktna oseba: Gabrijel Cojzer
Email: gabrijel.cojzer@zgs.si
Gsm: 041 657 803

Koroško gozdarsko društvo Slovenj Gradec

skrajšano ime društva: KGD
Vorančev trg 1
2380 Slovenj Gradec

Predsednik: Luka Zajec
Podpredsednik: Jure Čas
Kontaktna oseba: Luka Zajec
Email: luka.zajec@gmail.com
Gsm: 041 363 533

Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje

skrajšano ime društva: SaGD
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje

Predsednik: Maja Vrčkovnik
Kontaktna oseba: Maja Vrčkovnik
Email: drustvo.sagd@gmail.com
Gsm: 051 602 919

Celjsko gozdarsko društvo

skrajšano ime društva: CGD
Ljubljanska ulica 13
3000 Celje

Predsednik: Miroslav Kores
Kontaktna oseba: Miroslav Kores, Uroš Petrič (tajnik)
Email: miroslav.kores@gmail.comeuros.petric@gmail.com
Gsm: 031 654 887

Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Brežice

Ulica bratov Milavcev 61
8250 Brežice

Predsednik: Manica Vintar
Kontaktna oseba: Manica Vintar
Email: manica.vintar@zgs.si
Gsm: 041 657 542
tel: 07 49 91 600

Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto

skrajšano ime društva: DIT
Gubčeva 15
8000 Novo mesto

Predsednik: Roman Šimic
Kontaktna oseba: Roman Šimic, Marija Černe
Email: roman.simic@zgs.si, marija.cerne@zgs.si
Gsm: 041 657 544
tel: 07 30 56 351

Društvo študentov gozdarstva

skrajšano ime društva: DŠG
Večna pot 83
1000 Ljubljana

Predsednik: Valentina Šmid
Kontaktna oseba: Valentina Šmid
email: drustvo.studentov.gozdarstva@gmail.com
valentina.smid24@gmail.com
tel: 041 823 561
spletna stran: www.dsgozdarstva.weebly.com

Gozdarsko društvo Medved

skrajšano ime društva: GD Medved
Rožna ulica 39

1330 Kočevje

Predsednik: Zoran Bitorajc
Kontaktna oseba: Zoran Bitorajc
Email: gdmedved@gmail.com
Gsm: 051 687 083

Kranjsko gozdarsko društvo

skrajšano ime društva: KGD
Staneta Žagarja 27b
4000 Kranj

Predsednik: Tomaž Polajnar
Kontaktna oseba: Tomaž Polajnar
Matija Mediževec (041 657 158)
Email: kgdrustvo@gmail.com, tomazpolajnar@gmail.com
Gsm: 041 657 157
tel: 04 20 24 200

Gozdarsko društvo Bled

Ljubljanska cesta 19
4260 Bled

Predsednik: Gregor Jan
Kontaktna oseba: Gregor Jan
Email: gregor.jan@zgs.si
Gsm:051 669 570

Gozdarsko društvo Posočja

Tumov drevored 17
5220 Tolmin

Predsednik: Zoran Zavrtanik
Kontaktna oseba: Zoran Zavrtanik
Email: info@dit-gp.si, zoran.zavrtanik@gmail.com
Gsm: 041 657 050
spletna stran: www.dit-gp.si

Kraško gozdarsko društvo

Partizanska 49
6210 Sežana

Predsednik: Edvin Drobnjak
Kontaktna oseba: Edvin Drobnjak
Email: edvin.drobnjak@zgs.si
oesezana@zgs.gov.si
branka.gasparic@zgs.si
Gsm: 041 657 881
Tel: 05 71 44 165
Fax: 05 71 44 165

Gozdarsko društvo Postojna

skrajšano ime društva: GDP
Vojkova ulica 9
6230  Postojna

Predsednik: Adolf Trebec
Kontaktna oseba: Adolf Trebec
Email: adolf.trebec@zgs.si
Gsm: 041 657 306
tel: 05 700 06 11

Združenje Pro Silva Slovenija

skrajšano ime društva: Pro Silva Slovenija
Večna pot 2
1000  Ljubljana

Predsednik: Kristina Sever
Kontaktna oseba: Kristina Sever
Email: info@prosilva-slo.com
Gsm: 031 629 612