Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017–2021

0

Vlade Republike Slovenije je med gradiva v obravnavi dodala Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017-2021.

Gradivo vam je dostopno na naslednji povezavi: Vlada RS