Predstavitev Zveze gozdarskih društev Slovenije v oddaji Ljudje in zemlja na RTV SLO

0

V nedeljo 9.8.2020 je bil v oddaji Ljudje in zemlja na prvem programu RTVSLO objavljen prispevek o delovanju ZVEZE GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE.

V oddaji so bile predstavljene aktivnosti zveze in njenih društev ter aktualne novice: izdaja Gozdarskega slovarja za lastnike gozdov, sprejem Gozdarskega etičnega kodeksa, ustanovitev Komisije za gozdno pedagogiko, včlanitev novo ustanovljenega društva Prosilva Slovenija – združenja za sonaravno gospodarjenje z gozdovi v zvezo, izdajanje strokovne revije Gozdarski vestnik in drugih publikacij, delo društev in komisij zveze itd.

Snemanje oddaje je potekalo v petek 24.7.2020 v prelepem okolju Zgornje savinjske doline (okolica gradu Vrbovec v Nazarjah, ob sotočju rek Drete in Savinje, Logarska dolina) in na Pohorju.

S strani ZGDS so pri snemanju sodelovali predsednik zveze Lojze Gluk, predsednik Terminološke komisije pri ZGDS Vasja Leban ter predsednik novoustanovljene Komisije za gozdno pedagogiko ter dolgoletni vodja nekdanje sekcije Prosilva pri ZGDS, Tone Lesnik.

ZGDS se lepo zahvaljuje RTVSLO in njeni ekipi (novinarka: Dragica Vujanovič, snemalec: Robert Kranvogel, montaža: Bojan Stanjko) za pripravo prispevka ter doprinos k prepoznavnosti delovanja zveze in doseganju njenih ciljev.

Zahvala gre tudi članom organov zveze ter vsem društvom in njenim članicam in članom za njihovo angažirano in aktivno delo na področju gozdarstva.

Oddajo si je možno ogledati v arhivu oddaj na naslednji povezavi https://www.rtvslo.si/tv/oddaja/ljudje_in_zemlja/117/oddaje. Dvanajstminutni prispevek o ZGDS najdete na časovnici oddaje 9.8.2020 od 21.10 do 33.03 min. Lepo vabljeni k ogledu.