Prosto dostopna monografija “Žledolomi in gojenje gozdov v Sloveniji”

0

Gozdarski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo so izdali monografijo o žledolomih in gojenju gozdov v Sloveniji.

Monografija je prosto dostopna: povezava

Žled, skupaj z močnimi nevihtnimi vetrovi, mokrim snegom in podlubniki, sodi v skupino najpomembnejših naravnih dejavnikov, ki povzročajo motnje v slovenskih gozdovih. V monografiji avtorji obravnavajo številna pomembna vprašanja povezana z žledolomi v okviru večnamenskega gospodarjenja z gozdovi in predstavljajo smernice za gospodarjenje z gozdovi ob prisotnosti žledolomov. Smernice temeljijo na sintezi izsledkov preteklih raziskav žledolomov in na analizi obsežne baze terenskih podatkov o vzorcih poškodb nastalih kot posledica žleda leta 2014. Monografija je nastala v okviru ciljnega raziskovalnega projekta “Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti (CRP V4-1422)”, ki sta ga financirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.