Gozdarski vestnik Letnik 77, št. 3

0

Takoj po praznikih boste naročniki na vaš naslov prejeli novo številko revije Gozdarski vestnik (3) – letnik 2019.

V novi številki spoznajte uporabnost telefonske aplikacije MOTI za ugotavljanje temeljnice in lesne zaloge gozdov. Tovrstne aplikacije so zelo prijazne uporabnikom in s tem zanimive za privatne lastnike gozda. Strokovna članka pa vam predstavljata metodo za določanje površin primestnih gozdov in sicer na primeru Grosuplje, Kočevje, Slovenj Gradec in Ljubljana. Drugi strokovni prispevek pa predstavi problematiko pomlajevanja gozdov in s tem zagotavljanja trajnosti.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.