Kolegi iz BiH na obisku v Sloveniji

0

Zveza gozdarskih društev Slovenije je v četrtek, 6.6.2024, gostila strokovno ekskurzijo kolegov gozdarjev Združenja inženirjev in tehnikov gozdarstva Bosne in Hercegovine (USIT FBIH – Udruzenje inzenjera i tehnicara sumarstva Federacije Bosne i Hercegovine), ki so si pri nas ogledali strojno sečnjo ter žičnično spravilo. Tudi pri njih se namreč v gozdarstvu zadnja leta vse bolj srečujejo s pomanjkanjem delovne sile, zato iščejo alternative in rešitve v sodobnih načinih sečnje in spravila.

Prikaz strojne sečnje je bil v sodelovanju s podjetjem Slovenski državni gozdovi (SiDG) izveden na Mariborskem Pohorju, na Osankarici, žičnično spravilo pa v izvedbi Gozdno gospodarstvo Bled na Javorju nad Črno na Koroškem. Do sodelovanja Zveze gozdarskih društev Slovenije pri organizaciji strokovne ekskurzije je prišlo na osnovi predhodnega srečanja lani junija v Ljubljani, katerega namen je bila okrepitev sodelovanja med gozdarji Slovenije in Bosne in Hercegovine. Večdnevne ekskurzije se je udeležilo 12 kolegov USIT FBIH, vključno s predsednikom g. Vahidin Lušijo, ki so v Slovenijo prišli preko Hrvaške kjer so prebili en dan, iz Slovenije pa z ekskurzijo nadaljujejo v Avstrijo, v Frohnleiten.

S strani ZGDS je bil v organizacijo ekskurzije vključen njen predsednik, Lojze Gluk ter Tomaž Polajnar, pri izvedbi pa so pomagali kolegi s SiDG (Roman Jerman in Rok Damijan), GG Bled (Domen Žakelj, Janez Sojč) ter Metropolitane (Franc Pogačnik) za kar se vsem lepo zahvaljujemo.

Tudi kolegi iz BiH so se zahvalili ter ponudili nadaljnje sodelovanje ter pomoč pri organizaciji in izvedbi ekskurzij za slovenske gozdarje. Gozdarji smo tako potrdili, da nam je v ospredju delo v dobro narave in ljudi ter da ne poznamo meja in ovir za sodelovanje. Zato verjamemo, da bo medsebojno sodelovanje tudi v prihodnje obrodilo dobre sadove ter rezultate.