Termina “ravnanje” in “gospodarjenje”

1

Druga terminološka razprava je namenjena razpravi dveh različnih fraz s katerimi se dnevno srečujemo. Obema smo dodali še pridevnik sonaravno, saj menimo da bosta skovani frazi bolje opisovala pomen obeh pojmov. Ali menite, da je razlikovanje med obema frazama upravičeno in dovolj dobro utemeljeno? Na kakšen način bi lahko v praksi bolje uveljavili frazo ravnanje z gozdom? Vabljeni k podaji predlogom in h konstruktivni razpravi!

ravnanje s z gozdom delovanje, ki odraža človekov odnos do gozda
ravnanje s z gozdom, sonaravno človekovo ravnanje z gozdom, ki upošteva naravne procese in zagotavlja trajnost razvoja; ravnanje z gozdom, skladno z naravo
gospodarjenje s z gozdom ravnanje z gozdom, ki omogoča pridobivanje materialnih dobrin in ohranjanje drugih koristi
gospodarjenje s z gozdom, sonaravno ravnanje z gozdom, ki omogoča pridobivanje materialnih dobrin in ohranjanje drugih koristi, tako da je delovanje naravnih procesov čim bolj neokrnjeno

1 KOMENTAR

  1. Ravnanje z gozdom je odnos posameznika ali družbe do gozda oziroma njegovih koristi. Ravnanje z gozdom pride do izraza pri gospodarjenju z njim. Ravnanje je lahko škodljivo ali skrbno, malomarno, neodgovorno. Lahko povzroča pozitivne ali negativne učinke za ohranitev in razvoj gozda.
    Gospodarjenje z gozdom pomeni pridobivanje materialnih dobrin in drugih koristi iz gozda. Po našem predpisu pomeni izvajanje vseh del, ki trajno zagotavljajo vse funkcije gozdov in razpolaganje z gozdovi kar je domena lastnikov gozdov, ter rabo gozdov, ki je dovoljena tudi nelastnikom.