Termin “sonaraven”

0

Prva terminološka razprava se nanaša na pridevnik sonaraven, ki je v slovenskem javnem prostoru pogosto uporabljen, vendar nerazložen v slovarju Lexicon Silvestre. Pojem sonaravno je lahko vprašljiv za različne skupine, ki na pojem gledajo iz različnih perspektiv. Zanima nas vaše mnenje o predlogu razlage izraza. Ali menite, da bi s to razlago lahko sporazumno zastopali široko uporabljan pojem?

sonaraven, –vna, -vno tak, da v veliki meri omogoča in upošteva naravne procese ali pa je posledica takšnega delovanja; skladen z naravo