Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto

zadnjo številko Gozdarskega vestnika
so poleg naročnikov podprli še: