Dr. Maks Wraber in gozdne združbe med Pohorjem in Kozjakom

0

Zavod za gozdove Slovenije, Območni enoti Maribor in Slovenj Gradec ter Podravsko gozdarsko društvo

Vabita na prireditev ob tednu gozdov s sloganom: “Znanje za gozd”

Dr. Maks Wraber in gozdne združbe med Pohorjem in Kozjakom

v četrtek, 1. junija 2017, ob 10.00 uri na podružnični OŠ Kapla na Kozjaku.

Naslovna tema aktivnosti v okviru Tedna gozdov 2017 je pomen znanja v gozdarstvu povezano z letošnjo 70. letnico Gozdarskega inštituta Slovenije in 70. letnico Biotehniške fakultete. Gozdarji, ki delujemo na Pohorju in Kozjaku, bomo v tej luči predstavili pionirsko vlogo Dr. Maksa Wraberja pri kartiranju gozdnih rastišč v Sloveniji.

Dodatne informacije: tel. 02 234 16 15, mail: oemaribor@zgs.si
Dodatne informacije: tel. 02 883 92 20, mail: oeslovenjgradec@zgs.si

 

Kdaj? Kaj, kje?
9.30-10.00 Prihod udeležencev na Kaplo na Kozjaku
10.00-12.00 •        Uvodni pozdravi in nagovori
•        Program učencev OŠ Kapla na Kozjaku
•        Razvoj fitocenologije v Sloveniji, mag. Živan Veselič
•        Življenjska pot dr. Maksa Wraberja, Franc Vraber
•        Naravovarstvo in dr. Maks Wraber, Stane Peterlin
•        Razstava plakatov, eksponatov in risbic učencev OŠ Kapla
12.00-12.30 Razglasitev skrbnega lastnika gozda na OE Maribor za leto 2017
Posaditev drevesa ob šoli na Kapli
12.30-14.00 Napitki in druženje