Gozdarski vestnik Letnik 75, št. 10

0

Na vaš naslov boste v teh dneh prejeli novo številko revije Gozdarski vestnik (10) – letnik 2017. Aktualna številka je nadaljevanje predhodne tematske številke Usmerjanje razvoja gozdov in populacij divjadi kot njegovih prvin.

S to številko zaključujemo letnik 75. V uredništvu smo se trudili, da bi vam ponudili širok nabor različnih vsebin, zanimivih za gozdarje in tudi lesarje, lovce, lastnike gozdov in vse druge deležnike na področju gozdov in gozdarstva. Za sodelovanje se zahvaljujemo vsem avtorjem prispevkov in tudi vsem recenzentom. V prihodnje upamo, da bo še več strokovnjakov iz gozdarsko-lesarskega sektorja prepoznalo prednosti zapisane besede in deljenja svojih spoznanj s stanovskimi kolegi.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.