Gozdarski vestnik Letnik 77, št. 1

0

Te dni boste po pošti prejeli prvo številko revije Gozdarski vestnik (1) – letnik 2019.

V uvodniku se obračamo na raziskovalce, gozdarske strokovnjake in študente, da bi svoje ugotovitve v obliki znanstvenih, strokovnih ali poljudnih prispevkov pogosteje predstavili v naši reviji. Predstavljamo vam tudi pobudo s strani GG Bled, ki za sodelovanja študentov z domačo strokovno revijo ponuja nagrado v obliki plačila letne naročnine. 

V zadnjih letih se veliko domačih raziskav objavi v tujih strokovnih revijah. Ker informacije o rezultatih, objavljenih v mednarodnih revijah, pogosto ne pridejo do domačih gozdarskih praktikov, smo se v uredništvu odločili, da uvedemo rubriko Iz tujih tiskov. Njen glavni namen je ozaveščati naše bralce o pomembnih raziskavah domačih avtorjev. V uredništvu bomo tako naredili izbor v tujih revijah objavljenih znanstvenih prispevkov v minulem letu in v vsaki številki predstavili dva povzetka.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.