Gozdarski vestnik Letnik 77, št. 10

0

Ta teden boste naročniki na vaš naslov prejeli zadnjo številko revije Gozdarski vestnik (10) – letnik 2019.

Pred vami je zadnja številka letnika 77. V letu 2019 smo vam predstavili deset znanstvenih razprav, eno pregledno znanstveno in 14 strokovnih. V uredništvu se zahvaljujemo vsem avtorjem prispevkov, ki so izbrali revijo Gozdarski vestnik za objavo in širjenje njihovih spoznanj na področju gozdarstva in gozdno-lesne verige. Zahvala velja tudi vsem recenzentom, ki so del svojega dragocenega časa namenili pregledom člankov in predlagali njihove izboljšave. Njihovo delo je pogosto skrito očem bralcev, vendar je ključno za zagotavljanje kakovosti revije in posledično tudi verodostojnosti znanstvenih in strokovnih razprav. Da pa lahko že 77 let redno izdajamo gozdarsko strokovno revijo, velja zahvala predvsem vam bralcem ter drugim podpornikom revije.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.