Gozdarski vestnik Letnik 79, št. 10

0

V naslednjih dneh boste naročniki po pošti prejeli zadnjo letošnjo številko Gozdarskega vestnika letnik 97 (2021).

V imenu uredništva vam želimo veliko zdravja in uspehov v novem letu 2022. Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem vam, ki na različne načine prispevate k izhajanju revije. Hvala vsem avtorjem in recenzentom znanstvenih in strokovnih prispevkov, vsem avtorjem poljudnih prispevkov za rubriko gozdarstvo v času in prostoru, avtorjem sredic ter seveda vsem naročnikom in drugim podpornikom revije.

Vsi zainteresirani lahko do izbranih vsebin dostopate že danes preko povezav, ki so vam dostopne v kazalu na spletni strani: povezavi.