Gozdarski vestnik Letnik 79, št. 5-6

0

Sredi avgusta boste naročniki prejeli po pošti novo številko Gozdarskega vestnika (5-6) letnik 79 oz. 2021. Dvojna števila obravnava mestne gozdove Ljubljane in pa težave z osutostjo bukve. Ste vedeli, da organizacija združenih narodov ocenjuje, da bo do leta 2050 v mestih živelo 80 % ljudi? Vendar pa Slovenija še vedno sodi med države z nižjo stopnjo urbanizacije, glede izvajanja rekreacije ali športa na prostem pa se uvršča v sam evropski vrh. Med mestne gozdove uvrščamo tiste, ki so znotraj naselij ali na njegovem robu in imajo za prebivalce poseben pomen z vidika kakovosti bivanja in preživljanja prostega časa. S povečevanjem urbanizacije in ozaveščenostjo ljudi o zdravem načinu življenja se povečuje tudi pomen mestnih in primestnih gozdov.

Vsi zainteresirani lahko do izbranih vsebin dostopate že danes preko povezav, ki so vam dostopne v kazalu na spletni strani: povezavi.