Javni posvet o gozdarstvu

0

MKGP, ZGS, SiDG in Občina Lovrenc na Pohorju vabijo na javni posvet o gozdarstvu. Posvet bo v petek, 9. 6. 2017, OB 13.00 URI v kulturnem domu Jožeta Petruna, Lovrenc na Pohorju.

Osrednja tema posveta bo stanje gozdov in gozdarstva v Sloveniji, ki bo prisotnim predstavljeno tako s širšega kot lokalnega vidika. Med drugim bodo govorniki izpostavili področja kot so načrtovanje in realizacija poseka, sadnja in obnova gozdov tudi po naravnih ujmah, izvedba gozdarskih razpisov iz Programa razvoja podeželja, gradnja in vzdrževanje gozdnih cest ter stanje in ukrepi varstva gozdov pred podlubniki.

S strani MKGP se bo posveta udeležil državni sekretar, mag. Marja Podgoršek s sodelavci, na posvetu pa bodo sodelovali tudi direktor SiDG, Zlatko Ficko s sodelavci,  direktor ZGS, Damjan Oražem s sodelavci, ter gostitelj, župan Občine Lovrenc na Pohorju, Joško Manfreda, s sodelavci občinske uprave.

Uradno sporočilo za javnost s strani SiDG: povezava