Prvo letno srečanje gozdarskih društev na Rogu (Pogorelec pri Podturnu) v soboto 8.10.2022 je uspelo

0

HVALA vsem udeleženkam in udeležencem za prijetno vzdušje in druženje.

V strokovnem delu srečanja smo spoznali Rog in okoliške gozdove, zgodovino gospodarjenja z njimi ter življenje in pomen polhov. Ogledali smo si stalno razstavo o polhih, se sprehodili po tematski Polharski poti, se seznanili s proučevanjem polhov na raziskovalnih ploskvah, prikazano pa nam je bilo tudi polhanje kot tradicionalna dejavnost (način lova, priprava polhov). Po strokovnem delu je sledilo druženje, kosilo ter pokušina polhov. Manjkalo ni niti kostanja niti svežega mošta.

Za aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi se zahvaljujemo gozdarskemu društvu DIT Novo Mesto, ki je gostilo dogodek, ter njihovim članicam in članom, ki so se potrudili s pripravo tega dogodka. Za strokovno izvedbo programa se lepo zahvaljujemo g. Andreju Hudoklinu iz območne enote Novo mesto Zavoda za varstvo narave ter društvu Druščina polharjev »Polh« na Dolenjskem.

Hvala tudi predstavnikom vabljenih gozdarskih institucij, ki so podprli prireditev in tudi nagovorili prisotne: direktorju Zavoda za gozdove Slovenije g. Gregorju Danevu, namestniku vodje ZGS OE Novo mestog. Andreju Kotniku, vodji ZGS OE Kočevje Katji Konečnik, vodji sektorja za gozdarstvo pri podjetju Slovenski državni gozdovi g. Mihu Zupančiču, predstavniku oddelka za gozdarstvoin obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani g. Matevžu Miheliču, ravnatelju Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor g. Alešu Husu, predsedniku DIT Novo mesto Urošu Vranešiču, vsem udeležencem s strani gozdarskih društev, pa tudi županu Občine Dolenjske Toplice g. Francu Vovku.

Na srečanju smo se že dogovorili za organizacijo naslednjega srečanja… 2. LETNO SREČANJE GOZDARSKIH DRUŠTEV l. 2023 bo potekalo v Celju v soorganizaciji Celjskega gozdarskega društva. O dogodku boste pravočasno obveščeni – že sedaj lepo vabljeni!

Fotografije: