Redni občni zbor Savinjskega gozdarskega društva

0

Spoštovana članica/član društva,

leto je okrog in spet se bomo srečali, da pregledamo kaj smo postorili v preteklem letu ter si zastavili cilje za naprej. Društva delujejo na prostovoljstvu, zato je realizacija ciljev in izvedba aktivnosti v veliki meri odvisna od angažiranja vseh članov. Priložnosti in idej za aktivno delo je dovolj, morda včasih komu malo zmanjka motivacije ali se ne vključi iz drugih razlogov.

Menim, da gozdarji opravljamo plemenito poslanstvo, še posebej v tako gozdnati in lepi državi. Veliko dela je že bilo opravljenega, veliko pa je še za postoriti, tako na področju pravne ureditve področja gozdov kot tudi organizacijski, institucionalni. Društva s(m)o nevladne organizacije in imamo možnost vključevanja in opozarjanja na številne vsebine kot del (strokovne) javnosti. Ali to priložnost izkoristimo dovolj si lahko odgovori vsak sam. Sam menim, da ne. Marsikdo, še posebej tisti z daljšo »kilometrino«, na osnovi preteklih izkušenj, obupa. Res je, v Sloveniji gre vse prepočasi in v preveliki meri na osnovi političnih, zasebnih in drugih interesov in premalo na strokovnih argumentih in nepristranskosti. Odločevalci in volivci morajo/moramo prevzeti odgovornost za svoje odločitve, ki v največji meri vplivajo na realizacijo in implementacijo ciljev.

A kar še ni, še bo. Oziroma je lahko. Če pa bomo kot stroka stali ob strani, bomo tudi postavljeni na stran.

Vse vabim k aktivni vključitvi v delo društva in delovanju v dobro slovenske države in narave v skladu s cilji društva, ki so: promocija slovenskih gozdov, slovenskega gozdarstva in slovenskega lesa, ohranjanje in varstvo narave, aktivno sodelovanje za izboljšanje razmer na področju gozdarstva in razvoja podeželja, izboljšanje okolja in kakovosti življenja, izobraževanje in osveščanje javnosti.

Delo društva je bilo aktivno preko celega leta, zato se vsem, ki ste se s svojim delovanjem aktivno vključili k izvedbi, lepo zahvaljujem v svojem imenu in imenu izvršnega odbora in vas hkrati vse vabim k nadaljnjemu aktivnemu sodelovanju. Naslednje leto je volilni občni zbor, zato vse vabim k razmisleku o predlogih za nove člane organov društva.

Najučinkoviteje lahko cilje uresničujemo le skupaj, s sodelovanjem, zato vas vabim, da se udeležite REDNEGA OBČNEGA ZBORA, ki bo v TOREK 28. MARCA 2017 ob 12.30 uri v hotelu pri Šport centru Prodnik v Juvanju (zbiranje udeležencev 15 minut prej).

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev delovnega predsedstva/potrditev dnevnega reda
  3. Poročilo verifikacijske komisije o udeležbi
  4. Poročila predsednika, blagajnika (sprejem zaključnega računa za l. 2016), nadzornega odbora
  5. Razprava po poročilih in potrditev poročil
  6. Predlog programa dela za leto 2017
  7. Razno: – potrditev novih članov, članarina, volilni občni zbor 2018 itd.
  8. Družabni del: projekcija fotografij aktivnosti društva v l. 2016 in pogostitev z druženjem.

Veseli bomo vaših predlogov ter aktivnega sodelovanja pri izvedbi programa dela v letu 2017, pa tudi mnenj, kritik in predlogov za izboljšanje dela. Zaradi organizacijskih razlogov prosim za potrditev udeležbe na občnem zboru najkasneje do ponedeljka, 27. marca 2017 (041 354 693, lojze.gluk@siol.net).