V državnih gozdovih po prvih ocenah okoli 100.000 m3 poškodovanih gozdov v zadnjem vetrolomu

0

SiDG sporočilo za javnost:

Črna na Koroškem, 5. novembra 2018 – Močan veter, ki je 30. oktobra 2018 prizadel tudi gozdove, je v državnih gozdovih, s katerimi gospodari družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ponovno povzročil precejšnjo škodo. Po prvih ocenah družbe SiDG v državnih gozdovih obseg poškodovanosti znaša približno 90.000 do 100.000 m3, sanacija pa je z odpiranjem gozdnih cest že stekla.

Vetrolom je po prvih ocenah na področju PE Kočevje poškodoval približno 15.000 m3 dreves, na področju PE Ljubljana približno 10.000 m3, na področju PE Postojna približno 40.000 m3 ter na področju PE Maribor približno 35.000 m3. Te ocene poškodovanosti so zgolj okvirne, ker gre za veliko površino poškodovanih gozdov, do katerih zaradi podrtega drevja na gozdnih cestah v celoti še ni možen dostop.

Celotno sporočilo: povezava