Winter meeting 2015 – 6. mednarodno srečanje študentov gozdarstva

0

Tudi letos smo v Društvu študentov gozdarstva organizirali mednarodno srečanje študentov gozdarstva imenovano Winter Meeting 2015. Srečanje se je odvijalo od 8. do 14. marca 2015 v Ljubljani, Zasavju, Idrijskem in zgornjem Posočju. Udeležilo se ga je 53 študentov gozdarstva in sorodnih ved, od tega 30 tujcev iz enajstih evropskih držav.

Winter Meeting je neformalno enotedensko mednarodno srečanje študentov, ki ga v našem društvu že 6. zapored, organiziramo v okviru Mednarodne zveze študentov gozdarstva (IFSA). Rdečo nit projekta tvorijo predavanja, delavnice in terenske ekskurzije s katerimi želimo našim kolegom onstran meja naše države predstaviti slovenske gozdove, gozdarstvo in naravno ter kulturno dediščino. V šestih letih smo tako uspeli na edinstven način udeležencem predstaviti večji del Slovenije. Srečanje je, zlasti med evropskimi študenti, postalo zelo razpoznavno in predstavlja veliko možnost za promocijo naše stroke in mednarodno udejstvovanje slovenskih študentov gozdarstva.

Glavnina letošnjega srečanja je potekala v Zasavju in zgornjem Posočju (okolica Tolmina, Kobarida in Trente), saj teh regij v preteklih letih nismo zajeli. Srečanje pa smo tradicionalno začeli v Ljubljani, na Oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete, z otvoritvijo in predavanji prof. dr. Maje Jurc, dr. Mihe Krofla, prof. dr. Jurija Diacija, Anžeta Japlja in Vasje Lebana. Po otvoritvi smo se preselili v Zasavje, kjer smo nastanili v planinskem domu v Gorah. Še prej smo se ustavili v Laškem, kjer smo imeli voden ogled muzeja Laško in pivovarne Laško, saj se je pivovarna Laško prijazno odzvala na našo donatorsko prošnjo. Vendar je bil glavni namen obiska v Zasavju spoznavanje tamkajšnjih gozdov. Le te smo spoznavali na pohodu na Kopitnik, pod vodstvom tamkajšnjega revirnega gozdarja Andreja Kovača. V glavnem smo se posvetili spoznavanju vegetacijskih tipov in pestre flore, gojenju gozdov ter divjadi in lovstvu. Drugi del srečanja smo preživeli v Ljubljani, na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer so za nas organizirali delavnice v sklopu aktivnost štirih projektov, ki potekajo na inštitutu, in sicer EUFORINNO, MANFOR C.BD, SIMWOOD ter LIFEGENMON. V prvem delu dneva na Gozdarskem inštitutu smo poslušali predstavitve inštituta (dr. Primož Simončič), predstavitve posameznih projektov, ki so jih predstavili prof. dr. Ivan Kreft (EUFORINNO), dr. Urša Vilhar (MANFOR C.BD), dr. Nike Krajnc (SIMWOOD) ter Domen Finžgar (LIFEGENMON). Le tem je sledila predstavitev Zavoda za gozdove Slovenije mag. Andreja Breznikarja. V drugem sklopu pa smo se udeležili štirih delavnic na teme mikroskopiranja, gozdne genetike (laboratorij za gozdno genetiko), trajnostne mobilizacije gozdne proizvodnje v zasebnih gozdovih Slovenije ter monitoringa stanja gozdnih ekosistemov. Še pred tem smo za sprostitev in zbistritev misli izvedli nekaj zanimivih aktivnosti gozdne pedagogike po metodi tekočega učenja. V zadnjem delu srečanja smo se preselili v Posočje. Še prej pasmo se na poti v Tolmin ustavili v Kanomlji, kjer smo skupaj s tamkajšnjim turističnim vodnikom Cvetkom Svetlikom spoznavali Kanomeljske klavže. Večji del aktivnosti v Posočju je bil namenjen spoznavanju Triglavskega narodnega parka. Pod vodstvom naravovarstvenega nadzornika v TNP Sama Rutarja smo se podali v Tolminska korita, kjer smo poslušali tudi predstavitev našega edinega narodnega parka. Podali smo se tudi na pohod po delu Soške poti v Trenti, kjer smo slovenski študentje predstavili, po našem mnenju, eno izmed najlepših alpskih dolin pri nas, uživali v razgledu na zasnežene vrhove Julijcev ter spoznavali delo in pomen dr. Juliusa Kugyja ob njegovem spomeniku. Na poti iz Trente smo se ustavili še pri Golobarski žičnici o kateri sta nam veliko povedala Iztok Mlekuž in Janez Pagon iz Zavoda za Gozdove. Zdelo se nam je zanimivo, da udeleženci spoznajo tudi nekaj zgodovine Posočja, zlasti viharnih časov Soške fronte, zato smo se na koncu srečanja podali še v Kobarid v tamkajšnji muzej in se povzpeli do Italijanske kostnice nad Kobaridom. Več o letošnjem srečanju lahko preberete v Zaključnem poročilu projekta, ki je objavljeno na spletni strani Zveze gozdarskih društev Slovenije (podstran Društva študentov gozdarstva).

V društvu smo zelo veseli, da smo uspeli pod streho spraviti še eno, organizacijsko dokaj zahtevno, mednarodno srečanje. To nam v prvi vrsti ne bi uspelo brez zagnanega in motiviranega organizacijskega odbora, ki smo ga sestavljali Matej Pavlič, Tadej Murn, Neža Gantar, Rok Štrukelj, Karin Rutar, Aleš Golob, Petra Žlogar in avtor prispevka. Zato je na mestu zahvala vsem članom organizacijskega odbora. Ker z organizacijo takšnega dogodka nismo imeli dosti izkušenj se za pomoč in nasvete zahvaljujemo starejšim kolegom, zlasti Jaši Saražinu, Ines Vodopija ter Vasji Lebanu. Za podporo projektu se zahvaljujemo prodekanu Oddelka za gozdarstvo prof. dr. Janezu Krču, namestnici prodekana prof. dr. Maji Jurc in vsem zaposlenim na našem oddelku, zlasti Andreju Plešku, Tatjani Stritar ter Tini Košnjek. Za podporo projektu in organizacijo delavnic se zahvaljujemo tudi zaposlenim na Gozdarskem inštitutu Slovenije, zlasti Borisu Rantaši ter dr. Urši Vilhar ter Zavodu za gozdove Slovenije. Zahvaljujemo se vsem predavateljem in našim vodičem, ki so svojimi prispevki bogatili program srečanja. Domnu Finžgarju se zahvaljujemo za izdelavo logotipa letošnjega srečanja. Prav tako ne gre brez zahvale našim donatorjem in drugim podpornikom. Letošnje srečanje so podprli Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete, Pahernikova ustanova, Gozdarski inštitut Slovenije v okviru aktivnosti projektov LIFEGENMON, MANFOR C.BD, EUFORINNO in SIMWOOD, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije ter podjetja Pivovarna Laško, UNICOMMERCE, KO-NET, PROFI KMET, UNIFOREST in Gozdarstvo Gornja Radgona. Za pomoč in podporo se zahvaljujemo tudi Občini Zagorje ob Savi, Krajevni skupnosti Kanomlja ter jamarski sekciji Planinskega društva Tolmin.

Jernej Javornik, dipl. inž. gozdarstva (UNI)