Gozdarski vestnik Letnik 75, št. 9

0

Na vaš naslov boste v teh dneh prejeli novo številko revije Gozdarski vestnik (9) – letnik 2017. Številka je tematska z naslovom: Usmerjanje razvoja gozda in populacij divjadi kot njegovih prvin.

V pomladnih mesecih smo bili priča burnim razpravam glede načrtovanja odstrela prostoživečih prežvekovalcev in njihovega vpliva na naravno pomlajevanje gozdov. Z željo, da bi bralcem Gozdarskega vestnika predstavili argumentirane poglede o omenjeni tematiki, smo pozvali številne strokovnjake iz različnih organizacij, ki se ukvarjajo z gozdarstvom ali pa z ekologijo rastlinojede divjadi, da bi pripravili z raziskavami utemeljene znanstvene ali pa strokovne prispevke o teh vsebinah.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.