XXXIV. gozdarski študijski dnevi

0

V dneh 21. – 22. November bodo na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, Večna pot 83, Ljubljana potekali XXXIV. GŠD. Posvetovanje bo potekalo pod naslovom:

PREUČEVANJE IN UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV V SLOVENIJI:
VČERAJ, DANES, JUTRI?

Prilagamo vam preliminarno vabilo: povezava

Prijave na posvet: povezava