Gozdarski vestnik Letnik 76, št. 2

0

Na vaš naslov boste v naslednjih dneh prejeli novo številko revije Gozdarski vestnik (2) – letnik 2018. V številki vam predstavljamo različne pristope modeliranja območij skalnih podorov in s tem izhodišča za nekatere objektivnejše metode določanja zaščitnih gozdov, ki bi gozdarskim načrtovalcem olajšala kartiranje.
V zadnjih desetletjih obseg opravljene nege v naših gozdovih zelo nazaduje. Razlogi so predvsem višanje stroškov dela, upadanje cen lesa in manjša pripravljenost lastnikov ter države za vlaganje v gozdove. Stanje vse manjše površine ustrezno negovanih gozdov ob večanju stroškov dela je privedlo do razmer, ko je treba ponovno premisliti o možnosti izboljšanja ustaljenih načinov nege. V tej luči predstavljamo primerjavo med izbiralnim in situacijskim redčenjem. Dodajamo pa tudi prispevek o zatiranju invazivne rastline navadne barvilnice.
Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.