Gozdarski vestnik Letnik 76, št. 4

0

Kmalu boste po pošti prejeli novo številko revije Gozdarski vestnik (4) – letnik 2018.
V številki vam predstavljamo možnosti modeliranja drobirskih tokov, kako lahko na podlagi satelitskih posnetkov spremljamo razlike v fenološkem razvoju dreves in pa prispevek, ki polemizira o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju.
Zakon o ohranjanju narave namreč prepoveduje vožnjo z motornimi vozili izven vseh vrst cest in ostale gospodarske javne infrastrukture. A kljub predpisom, ki so v veljavi že 14 let, se pri nas tovrstne aktivnosti še vedno pojavljajo v naravnem okolju in jih je v zadnjih letih celo vedno več. Nadzorni organi pa se pogosto zaradi številnih postopkovnih težav in smešno nizkih glob niti ne želijo izpostavljati ter preganjati kršiteljev.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.