Gozdarski vestnik Letnik 76, št. 5-6

0

V naslednjih dneh boste po pošti prejeli novo številko revije Gozdarski vestnik (5-6) – letnik 2018.

V številki vam predstavljamo zakaj in kako se razlikuje les lubadark. Raziskovalci so ugotovili, da pomodrel les hitreje vpija vodo, a ima še vedno enake mehanske lastnosti kot nepomodrel les. V zadnjih letih vse pogostejša sanitarna sečnja intenzivira delo v gozdovih. Vse pogosteje se pojavlja tudi strojna sečnja, ki lahko negativno vpliva na gozdna tla. Pri poškodbah tal govorimo predvsem o zbijanju, premeščanju in nastanku kolesnic. V drugem prispevku aktualne številke si preberite, kako je mogoče delno povečati odpornost gozdnih tal proti poškodbam in na podlagi katerega kazalnika bi bilo mogoče oceniti, katera rastišča so primernejša za strojno sečnjo in katera manj. V zadnjem prispevku strokovnega dela revije pa boste izvedeli, kdo je bil Josip Koller in kako pomemben je bil njegov prispevek za pogozdovanje takrat ogolelega Krasa.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.