Gozdarski vestnik Letnik 77, št. 9

0

Ta teden boste naročniki na vaš naslov prejeli jesensko številko revije Gozdarski vestnik (9) – letnik 2019.

Pred vami je tematska številka, ki prinaša nekaj izbranih najpomembnejših dosežkov javne gozdarske službe v zadnjih 25ih letih. Njene naloge so določene v 50. členu Zakona o gozdovih Slovenije, ki določa, da morajo gozdarji skrbeti za spremljanje stanja in razvoja gozdov, varstvo gozdov, usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest, vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo, strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov, gozdno semenarstvo, ustanovitev in delovanje semenske banke, zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst ter prevzemanje del v gozdu. Za izvajanje dejavnosti javne gozdarske službe je v večini pristojen Zavod za gozdove, delno Gozdarski inštitut Slovenije, za posamezne naloge pa tudi koncesionarji.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.