Gozdarski vestnik Letnik 77, št. 7-8

0

Ta teden boste naročniki na vaš naslov prejeli jesensko dvojno številko revije Gozdarski vestnik (7-8) – letnik 2019.

Tokratna številka ima nekoliko krajši obseg poljudne vsebine in obsežnejši znanstveno-strokovnimi del. Prva razprava vam predstavlja kako bi lahko na podlagi satelitskih posnetkov določali drevesne vrste v gozdu, druga strokovna razprava ponuja nekatere rešitve pri težavah s podlubniki, tretja pa ponuja nekoliko drugačen pogled na trenuten sistem gozdnogospodarskega načrtovanja. Sami moramo biti sposobni samorefleksije in oceniti, katere ideje so za družbo ugodne in katere ne. Pri razmišljanju o njih pa moramo paziti, da jih ne zavržemo zaradi strahu pred spremembami, pač pa le iz prepričanja, da obstajajo boljše rešitve od predlaganih. Skupni imenovalec vseh sprejetih odločitev pa naj bo težnja k izboljšanju oz. optimizaciji aktualnih načinov dela in upravljanja z gozdovi.

Kazalo vsebine s povezavami do nekaterih člankov si lahko že danes ogledate na povezavi: tukaj.