Obvladovanje tveganj pri gospodarjenju s smreko v gozdovih Slovenije

0

Vabljeni na predstavitev rezultatov ob zaključku projekta CRP V4-1614 (10.2016 – 9.2019): “Obvladovanje tveganj pri gospodarjenju s smreko v gozdovih Slovenije”

Predstavitev bo potekala na Gozdarskem inštitutu Slovenije, 24. 10. 2019 med 9.00 in 13.00 v Veliki dvorani (GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana).

Program: povezava