Začel se je projekt LIFE Lynx

0

Projekt LIFE Lynx je usmerjen v ohranjanje Dinarske in JV Alpske populacije risa in bo potekal v Sloveniji, Hrvaški in Italiji, kjer se načrtuje naselitev najmanj 14 novih risov in risinj, ter v Slovaški in Romuniji, kjer bodo osebke odlovili iz Karpatske populacije. S tem bomo preprečili izumrtje Dinarske in JV Alpske populacije risa, ki je ogrožena predvsem zaradi parjenja v sorodstvu. Uspešnost doselitve risov bodo raziskovalci in strokovnjaki spremljali s pomočjo GPS ovratnic, ki jih bodo nosili izpuščeni osebki in njihovi potomci, ter z avtomatskimi kamerami na terenu. Spremljali bodo tudi, kako se bo popravljala genetska slika populacije. Na podlagi pridobljenih rezultatov in terenskih izkušenj bodo pripravili strateške dokumente za dolgoročno ohranitev vrste na območju. Ris je kot plenilec in najvišji člen v prehranskem spletu pomemben za biotsko pestrost celotnega ekosistema.

Več o projektu si preberite na spletni strani BF: povezava

Na spletni strani revije Večer pa je intervju z doc. dr. Tomažem Skrbinškom: povezava